Publicaties over en met de Leefbaarometer

Leefbaarometer 2.0

  • Leefbaarometer 2.0: Instrumentontwikkeling (concept)
    Dit is een uitgebreide beschrijving van de Leefbaarometer 2.0. Hierin wordt onder andere ingegaan op de gebruikte definitie, het hoe en waarom van de gebruikte indicatoren en de berekening van de leefbaarheidscore. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van Leefbaarometer 1.0 hebben te maken met de samenstelling van de indicatoren in het model.
  • Leefbaarheid in beeld
    Analyse van de leefbaarheidsontwikkeling 2012-2014 volgens de Leefbaarometer 2.0.
  • Outcomemonitor wijkenaanpak 2015
    Ontwikkelingen in de leefbaarheid in de veertig wijken die in 2007 door de toenmalige Minister voor Wonen, Wijken en Integratie zijn aangewezen als aandachtgebied voor de aanpak van leefbaarheidsproblemen.


Leefbaarometer 1.0

Leefbaarometer.