Over de Leefbaarometer

De Leefbaarometer geeft online informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken. Het geeft de situatie in de wijk weer, maar ook ontwikkelingen en achtergronden van de buurt. Hiermee biedt de Leefbaarometer de mogelijkheid om snel en adequaat te reageren bij eventuele negatieve ontwikkelingen.

De Leefbaarometer kan gebruikt worden bij beleidsvoorbereiding: daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om probleemsignalering en het stellen van een eerste wijkdiagnose. Ook kan het instrument gebruikt worden voor monitoring, evaluaties en verdiepend onderzoek. De Minister voor Wonen en Rijksdienst gebruikt de Leefbaarometer onder andere voor de monitoring van de leefbaarheidsontwikkelingen in Nederland .

Aan de Leefbaarometer wordt veel aandacht besteed. Heeft u toch opmerkingen of vragen, stuur die dan naar postbus.leefbaarometer@minbzk.nl.

Disclaimer

Te weinig inwoners
In de (ontwikkelings-)kaarten van buurten, wijken en 4-positie-postcodegebieden zijn soms grote gebieden te zien met een opvallend hoge of lage (ontwikkelings-)score. Dit zijn vaak gebieden, zoals bedrijfsterreinen, met erg weinig inwoners, die beter niet afzonderlijk kunnen worden weergegeven. De website wordt zo spoedig mogelijk op dit punt aangepast.
Aardbevings-risico
De Leefbaarometermeting van 2014 kan een te positief beeld van leefbaarheid in het aardbevingsgebied schetsen. Het Leefbaarometermodel is gebaseerd op data uit 2012: ten tijde van modelontwikkeling was WoON 2012 de meest recente databron met relevante informatie over leefbaarheidoordelen. Sinds de grote aardbeving in Huizinge van augustus 2012 is de ervaren leefbaarheid in het gebied evenwel fors afgenomen. Aardbevingsrisico is wel een van de indicatoren in de Leefbaarometer, maar heeft door de modelschatting op 2012 data een te laag gewicht. Uit data van het OTB blijkt namelijk dat in de regio Eemsdelta de tevredenheid van bewoners met de woonomgeving is gedaald van 88% in 2012 naar 71% en 72% in 2013 respectievelijk 2015. Voor meer informatie zie hoofdstuk 8 van Leefbaarometer 2.0: Instrumentontwikkeling en Woningmarktonderzoek aardbevingsgebied Groningen (OTB, 2015).

Publicaties en bestanden downloaden

Alle rapporten en publicaties die BZK heeft laten opstellen in verband met de Leefbaarometer zijn gratis beschikbaar voor download. Publicaties kunt u als pdf-bestand downloaden. Voor het openen van een pdf-bestand heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Dit programma is gratis en u kunt het downloaden vanaf www.adobe.com.

Daarnaast zijn de kaarten en leefbaarheidsscores van de Leefbaarometer beschikbaar als open data. Zie hiervoor de pagina over Open data.

Colofon

De Leefbaarometer is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door een samenwerkingsverband van RIGO Research & Advies (Amsterdam), Atlas voor Gemeenten (Utrecht) , In Fact (Amsterdam) en OTB (Delft).

Ontwerp en realisatie van de website en de apps: 2CoolMonkeys (Utrecht) in samenwerking met Geodan (Amsterdam), op basis van de Rijkshuisstijl en het ontwerp van de mobiele website van de Leefbaarometer 1.0 van Betawerk (Heerlen).

In de voorbereiding van de Leefbaarometer 2.0 is met 45 leefbaarheidsdeskundigen uit wetenschap en praktijk van gedachten gewisseld over de wijze waarop de leefbaarheid in de Leefbaarometer 1.0 wordt gemeten, en zijn mogelijke en wenselijke aanpassingen verkend.

De ontwikkeling van de Leefbaarometer 2.0 is begeleid door een commissie met naast medewerkers van BZK de volgende externe deskundigen:

  • Wim van der Zanden, Gemeente Rotterdam
  • Thijs van der Steeg, Gemeente Almere
  • Marian Huisman, Gemeente Almere
  • Janine Meesters, Gemeente 's-Hertogenbosch
  • Harry ten Caten, Gemeente Eindhoven / VSO Vereniging voor Statistiek en Onderzoek
  • Huub Hanssen, Provincie Groningen
  • Jacqueline Gommans, Gemeente Dordrecht

Opmerkingen

Heeft u opmerkingen of vragen over deze website? Stuur een mail naar: postbus.leefbaarometer@minbzk.nl.

Leefbaarometer.