Deelname aan traject Vroegsignalering; welke buurten en wijken in uw gemeente lopen risico's op afglijden?


Nieuws

Achteruitgang tijdig zien aankomen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft door de onderzoeksbureaus Atlas Research en In.Fact Research een analyse-instrument laten ontwikkelen om een verslechtering van de leefbaarheid in wijken en buurten in een vroeg stadium te kunnen herkennen. Met dit 'Vroegsignalerings'-instrument worden gebieden in kaart gebracht die nu nog een leefbaarheidsscore ‘voldoende’ hebben, maar die een groot risico lopen om af te glijden naar een mindere leefbaarheidsscore, zoals 'zwak' of nog lager. Deze nieuwe methode zetten we voor het eerst in 2024 in, waarbij in de eerste helft 2024 aan maximaal 15 gemeenten (kosteloos) de mogelijkheid wordt aangeboden om hieraan deel te nemen. N.B. Inmiddels is het maximum aantal deelnemers bereikt en is het helaas niet meer mogelijk om aan deze ronde (meting 2022) mee te doen.

Klik hier voor meer informatie.

22-01-2024