Leefbaarometer - online informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken

Welkom

Met behulp van de Leefbaarometer kan de leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. De Leefbaarometer laat zien hoe de situatie van de leefbaarheid er is en hoe die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Hiermee biedt de Leefbaarometer informatie voor beleidsvoorbereiding, -bijsturing en -evaluatie voor verschillende partijen die betrokken zijn bij de leefbaarheid van wijken en buurten. Het laatste nieuws en de laatste publicaties treft u hieronder op deze home-page aan.

Leefbaarometer geactualiseerd met data 2022 en nieuw analyse-instrument Vroegsignalering

In de Leefbaarometer zijn de data van 2022 verwerkt. Achterliggende gegevens zijn te downloaden via ‘open data’ in de bovenstaande menubalk.

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een nieuw analyse-instrument ontwikkeld om een verslechtering van de leefbaarheid in wijken en buurten in een vroeg stadium te kunnen herkennen. Dit 'Vroegsignalerings'-instrument wordt in 2024 ingezet voor maximaal 15 gemeenten. N.B. Inmiddels is het maximum aantal deelnemers bereikt en is het niet meer mogelijk om aan deze ronde (meting 2022) mee te doen. Klik hier voor meer informatie.

Analyserapport ‘Leefbaarheid onder de loep 2022' beschikbaar

Op grond van de uitkomsten van de Leefbaarometer 2022 is het analyserapport 'Leefbaarheid onder de loep; analyse en verdieping Leefbaarometer meting 2022' gepubliceerd. In dit (tweejaarlijkse) rapport wordt de ontwikkeling van de leefbaarheid in Nederland beschreven zoals die wordt gemeten met de Leefbaarometer. De nadruk ligt op de meest recente ontwikkeling: tussen 2020 en 2022. Er wordt ingegaan op de algemene trend, verschillen tussen typen gemeenten en op de ontwikkelingen in gebieden met een gunstige of juist ongunstige leefbaarheid. Ook komt een drietal verdiepende thema’s aan bod: 'Stijgers en dalers', Leefbaarheid en gezondheid', en 'Nieuwbouw; uitbreiding en verdichting. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het analyserapport met een bijbehorende brief op 24 mei 2024 aan de Tweede Kamer aangeboden. De Kamerbrief treft u hier aan. Het analyserapport ‘Leefbaarheid onder de loep 20220’ vindt u hier. Zie ook het bijbehorende nieuwsbericht "Leefbaarheid verbeterd, maar verschillen groter".

Lees verder over de Leefbaarometer...


Maak een selectie en bekijk de kaart

U kunt ervoor kiezen om de leefbaarheidssituatie op een bepaald meetjaar in te zien, of de leefbaarheidsontwikkeling in een bepaalde periode.

U kunt de leefbaarheid op verschillende ruimtelijke schaalniveaus bekijken. Zo kunt u in een kaart de gemiddelde leefbaarheid per 100x100 meter grid, buurt, wijk, 4 positie postcode of gemeente inzien. Ook kunt u ervoor kiezen om de schaalafhankelijke kaart te activeren. In dat geval bepaalt de computer het meest logische schaalniveau afhankelijk van het zoomniveau avn de kaart.

U kunt ervoor kiezen om de leefbaarheidssituatie per meetjaar in te zien, of de leefbaarheidsontwikkeling in verschillende periodes. Voor de schaalafhankelijke kaart is alleen het jaar 2014 beschikbaar.

Ter oriëntatie kunt u een referentiekaart over de leefbaarheidskaart leggen. Zo kunt u beter zien hoe de gemeentegrenzen, 4 positie poscodegrenzen, wijkgrenzen of buurtgrenzen lopen. Ook kunt u de oorspronkelijke 40 wijken accentueren..

U kunt aangeven van welke gemeente, woonplaats, wijk, buurt, postcode of straat u de leefbaarheid wilt inzien.
Als locatievoorzieningen op uw apparaat aan staan en de browser/app toegang tot locatievoorzieningen heeft, kunt u ervoor kiezen om de leefbaarheid op uw huidige locatie te tonen.Laatste nieuws

Laatste publicaties