Publicaties over en met de Leefbaarometer

Leefbaarometer 2.0

 • Verbetering en verschillen
  Een analyse van de leefbaarheid 2014-2016 volgens de Leefbaarometer 2016.
 • Brief aan de Tweede Kamer bij Analyserapport Leefbaarometer 2016
  Minister Ollongren (BZK) informeert met het rapport Verbetering en verschillen de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Leefbaarometer 2016, een instrument waarmee een inschatting wordt gegeven van de leefbaarheid in Nederland, zoals bewoners die ervaren in hun buurt of wijk.
 • Leefbaarheid in beeld
  Analyse van de leefbaarheidsontwikkeling 2012-2014 volgens de Leefbaarometer 2.0.
 • Outcomemonitor wijkenaanpak 2015
  Ontwikkelingen in de leefbaarheid in de veertig wijken die in 2007 door de toenmalige Minister voor Wonen, Wijken en Integratie zijn aangewezen als aandachtgebied voor de aanpak van leefbaarheidsproblemen.
 • Leefbaarometer 2.0: Instrumentontwikkeling (concept)
  Dit is een uitgebreide beschrijving van de Leefbaarometer 2.0. Hierin wordt onder andere ingegaan op de gebruikte definitie, het hoe en waarom van de gebruikte indicatoren en de berekening van de leefbaarheidscore. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van Leefbaarometer 1.0 hebben te maken met de samenstelling van de indicatoren in het model.


Leefbaarometer 1.0

Leefbaarometer.