Toegankelijkheid

Het streven is om de Leefbaarometer zo te onderhouden dat iedereen toegang heeft tot de informatie die wordt aangeboden. Helaas lenen de complexe online-kaartbeelden en uitgebreide tabellen zich beperkt voor een toegankelijke weergave. Heeft u een vraag of opmerking hierover, neem dan contact op via postbus.leefbaarometer@minbzk.nl. We trachten binnen 3 weken op uw mail te reageren.

U kunt op de onderstaande toegankelijkheidsverklaring klikken voor meer informatie.

Het toegankelijkheidslabel van Leefbaarometer. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.
Leefbaarometer.