Overzicht van de Leefbaarometer data in tabellen.

Maak een selectie

U kunt ervoor kiezen om de leefbaarheidssituatie op een bepaald meetjaar in te zien, of de leefbaarheidsontwikkeling in een bepaalde periode.

U kunt de leefbaarheid op verschillende ruimtelijke schaalniveaus bekijken. Zo kunt u in een kaart de gemiddelde leefbaarheid per 100x100 meter grid, buurt, wijk, 4 positie postcode of gemeente inzien. Ook kunt u ervoor kiezen om de schaalafhankelijke kaart te activeren. In dat geval bepaalt de computer het meest logische schaalniveau afhankelijk van het zoomniveau avn de kaart.
U kunt de leefbaarheid op verschillende ruimtelijke schaalniveaus bekijken. Zo kunt u in een kaart de gemiddelde leefbaarheid per 100x100 meter grid, buurt, wijk, 4 positie postcode of gemeente inzien. Ook kunt u ervoor kiezen om de schaalafhankelijke kaart te activeren. In dat geval bepaalt de computer het meest logische schaalniveau afhankelijk van het zoomniveau avn de kaart.